• Пристанище Фонтвейл в Монако, Франция
  • Забележителната архитектура на Барселона, Испания